تعیین جنسیت فرزند پیش از بارداری

در گذشته اغلب خانواده ها خواهان فرزند پسر بودند اما به مرور زمان دیگر این خواسته غیر معقول و سوژه طنزپردازان شده است. در این میان برخی از قدیمی‌ها هم توصیه‌هایی برای پسر یا دختردار شدن می‌دادند که اغلب مبنای علمی نداشت. با پیشرفت علم اما احتمال تعیین جنسیت فرزند پیش از بارداری، پررنگ و پررنگ‌تر شده است. از سویی دیگر والدین  بنا به شرایط، قادر نیستند فرزندان زیادی داشته باشند.

با مرسوم شدن تک فرزندی، خانواده ها بیشتر به سراغ این روش می روند تا جنسیت فرزندشان را مطابق با میل خود تعیین کنند.

سلول جنسی زن 2 کروموزوم  X دارد و می تواند یکی از آنها را به فرزندش بدهد اما سلول های جنسی مرد دارای 2 نوع کروموزوم جنسی Y وX  هستند. اگر اسپرم حاوی X  به تخمک که آن هم حاوی کروموزوم  X است وارد شود، جنین دختر خواهد بود. اگر اسپرم حاوی کروموزوم Y موفق به نفوذ در تخمک شود، جنین پسر خواهد بود.

عوامل موثر در تعیین جنسیت فرزند

  • زمان آمیزش با توجه به تایم تخمک گذاری
  • رژیم غذایی
  • الزام یا عدم الزام ارگاسم
  • میزان نفوذ منی
  • کنترل میزان استرس

موارد قابل توجه

  • باید در نظر داشت که این عوامل تا 60% در تعیین جنسیت فرزند کارآمد هستند و نمیتوان 100% تضمین کرد.
  • اطمینان از سلامت مادر پیش از اقدام به بارداری الزامیست. بر همین مبنا انجام مشاوره و تست پاپ اسمیر پیشنهاد می شود.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart