صدور گواهی ازدواج

گواهی ازدواج کنترل پرده ی بکارت و تعیین نوع آن است.

گرفتن یا نگرفتن این گواهی بستگی به فرهنگ و افکار مختلف جامعه دارد و هیچ جای قانون الزامی به گرفتن این گواهی برای دختر وجود ندارد. مشاوره قبل از ازدواج میتواند در تصمیم گیری این امر موثر باشد.

مهم‌ترین نکته پیش از صدور هر گواهی پزشکی، احراز هویت فردی می‌باشد که قرار است مورد معاینه قرار گیرد. این موضوع در امر صدور گواهی بکارت از اهمیت بیشتری برخوردار است. معاینه ی بکارت باید با دقت و وسواس انجام شود، چرا که ممکن است فردی به جای دیگری مراجعه و معاینه گردد و گواهی بکارت به نام کسی که باکره نیست، بگیرد و به این وسیله پزشک نادانسته دچار اشتباه گردد.

در امر صدور گواهی بکارت ضروری است که علاوه بر تاریخ، حتما ساعت دقیق معاینه نیز ثبت شود تا این گواهی در آینده مورد سوء‌استفاده قرار نگیرد.

از نظر پزشکی به دختری باکره می گویند که پرده ی بکارتش سالم باشد. بنابراین حتی اگر پرده بکارت او به یک علت طبیعی و بدون دخول آلت، مانند وارد شدن یک شی در واژن، پاره شود، آن شخص دیگر باکره نخواهد بود.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart